Kérdések

Romák Magyarországon
1. kérdés
Segíti-e a közfoglalkoztatás a romák munkaerő-piaci integrációját?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

2. kérdés
Adókedvezményekkel elérhető-e, hogy a kis- és középvállalkozók több romát foglalkoztassanak?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

3. kérdés
Biztosítson-e az állam külön munkahelyeket az állami szférában elhelyezkedni kívánó roma munkavállalóknak?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

4. kérdés
Ön szerint állami eszközökkel növelhető-e a romák várható élettartama (az átlagosan 10-15 évvel marad el a többségi társadalométól)?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

5. kérdés
Ön szerint szükség van a roma népismeret oktatására a nem roma iskolákban is?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

6. kérdés
Egyetért-e Ön azzal, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben élő diákok többletpontot kapnak a felsőoktatási felvételin?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

7. kérdés
Ön szerint a jelenlegi szegregált iskolákban és osztályokban az oktatás minősége az alsó tagozatban megegyezik az oktatás minőségének országos átlagával?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

8. kérdés
Szükséges-e a spontán szegregált kistelepülési iskolák bezárása?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

9. kérdés
Szükség van-e a szabad iskolaválasztás jogának eltörlésére?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

10. kérdés
Összességében Ön támogatja a romák szegregált oktatását?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

11. kérdés
Ön szerint szükség lenne arra, hogy az egyes roma közösségeknek (pl. romungro, beás, oláh) külön saját érdekképviselete legyen?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

12. kérdés
Ön szerint a roma egy vándornép?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

13. kérdés
Ön szerint szükség van az Európai Unióban élő romák integrációját elősegítő európai szintű stratégiára?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

14. kérdés
Hatékony-e a magyar romastratégia a romák társadalmi integrációjának elősegítésében?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

15. kérdés
Ön szerint 2020-ig megvalósíthatóak a magyarországi romastratégia célkitűzései?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

16. kérdés
Létezik „cigánybűnözés” Magyarországon?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

17. kérdés
Létezik romákkal szembeni munkahelyi hátrányos megkülönböztetés?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

18. kérdés
Létezik romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés az egészségügyi ellátásban?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

19. kérdés
Szükséges-e a holokauszttagadás (így a cigányholokauszt tagadásának is) szigorúbb értelmezése és büntetése?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

20. kérdés
Ön egyetért a romatelepek felszámolásának szándékával?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

21. kérdés
Egyetért-e Ön azzal, hogy roma zászlót tűzzenek az Országházra?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

22. kérdés
Külön intézkedésekkel támogassa-e az állam a roma nők munkavállalását?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

23. kérdés
Ön szerint, ha több roma származású politikai döntéshozó lenne, javulna a romák általános helyzete?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

24. kérdés
Ön szerint a roma lakosság kellőképpen reprezentált a Magyar Országgyűlésben?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

25. kérdés
Segíti-e az új választási törvény a romák által alapított pártok esélyeit a parlamenti küszöb elérésében?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

26. kérdés
Ön szerint a romák jelenlegi tudása és képessége elegendő-e ahhoz, hogy élni tudjanak a demokrácia adta lehetőségekkel?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

27. kérdés
Ön szerint a cigány kisebbségi önkormányzatok a romák integrációja szempontjából hatékonyan működnek?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

28. kérdés
Kizárólag az állam feladata a roma társadalom integrálása?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

29. kérdés
A politikai elit felelőssége a rendszerváltozás óta a romák társadalmi helyzetében bekövetkezett romlás?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

30. kérdés
Ön szerint a roma vezetők tevékenységükkel hozzájárultak a romák társadalmi megítélésének romlásához?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

31. kérdés
Ön szerint a magyarországi romák az ország „örökölt terheit“ képezik?
?

Mennyire fontos ez Önnek?

Kérdések: 0 / 31
Befejezés »