Kérdések

Romák Magyarországon
1.
Segíti-e a közfoglalkoztatás a romák munkaerő-piaci integrációját?
?
2.
Adókedvezményekkel elérhető-e, hogy a kis- és középvállalkozók több romát foglalkoztassanak?
?
3.
Biztosítson-e az állam külön munkahelyeket az állami szférában elhelyezkedni kívánó roma munkavállalóknak?
?
4.
Ön szerint állami eszközökkel növelhető-e a romák várható élettartama (az átlagosan 10-15 évvel marad el a többségi társadalométól)?
?
5.
Ön szerint szükség van a roma népismeret oktatására a nem roma iskolákban is?
?
6.
Egyetért-e Ön azzal, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetben élő diákok többletpontot kapnak a felsőoktatási felvételin?
?
7.
Ön szerint a jelenlegi szegregált iskolákban és osztályokban az oktatás minősége az alsó tagozatban megegyezik az oktatás minőségének országos átlagával?
?
8.
Szükséges-e a spontán szegregált kistelepülési iskolák bezárása?
?
9.
Szükség van-e a szabad iskolaválasztás jogának eltörlésére?
?
10.
Összességében Ön támogatja a romák szegregált oktatását?
?
11.
Ön szerint szükség lenne arra, hogy az egyes roma közösségeknek (pl. romungro, beás, oláh) külön saját érdekképviselete legyen?
?
12.
Ön szerint a roma egy vándornép?
?
13.
Ön szerint szükség van az Európai Unióban élő romák integrációját elősegítő európai szintű stratégiára?
?
14.
Hatékony-e a magyar romastratégia a romák társadalmi integrációjának elősegítésében?
?
15.
Ön szerint 2020-ig megvalósíthatóak a magyarországi romastratégia célkitűzései?
?
16.
Létezik „cigánybűnözés” Magyarországon?
?
17.
Létezik romákkal szembeni munkahelyi hátrányos megkülönböztetés?
?
18.
Létezik romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés az egészségügyi ellátásban?
?
19.
Szükséges-e a holokauszttagadás (így a cigányholokauszt tagadásának is) szigorúbb értelmezése és büntetése?
?
20.
Ön egyetért a romatelepek felszámolásának szándékával?
?
21.
Egyetért-e Ön azzal, hogy roma zászlót tűzzenek az Országházra?
?
22.
Külön intézkedésekkel támogassa-e az állam a roma nők munkavállalását?
?
23.
Ön szerint, ha több roma származású politikai döntéshozó lenne, javulna a romák általános helyzete?
?
24.
Ön szerint a roma lakosság kellőképpen reprezentált a Magyar Országgyűlésben?
?
25.
Segíti-e az új választási törvény a romák által alapított pártok esélyeit a parlamenti küszöb elérésében?
?
26.
Ön szerint a romák jelenlegi tudása és képessége elegendő-e ahhoz, hogy élni tudjanak a demokrácia adta lehetőségekkel?
?
27.
Ön szerint a cigány kisebbségi önkormányzatok a romák integrációja szempontjából hatékonyan működnek?
?
28.
Kizárólag az állam feladata a roma társadalom integrálása?
?
29.
A politikai elit felelőssége a rendszerváltozás óta a romák társadalmi helyzetében bekövetkezett romlás?
?
30.
Ön szerint a roma vezetők tevékenységükkel hozzájárultak a romák társadalmi megítélésének romlásához?
?
31.
Ön szerint a magyarországi romák az ország „örökölt terheit“ képezik?
?
Kérdések: 0 / 31
Befejezés »